Συνεργασίες

Τα μέλη του Δικτύου έχουν ήδη ερευνητική συνεργασία, που στις περισσότερες των περιπτώσεων έχει ήδη οδηγήσει σε κοινά ερευνητικά προγράμματα και σε μεγάλο αριθμό κοινών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάσεων σε διεθνή συνέδρια. Σε αρκετές επίσης περιπτώσεις μέλη του Δικτύου έχουν συνεργασθεί ως μέλη τριμελών συμβουλευτικών επιτροπών Διδακτορικών Διατριβών.

Ενδεικτικά, ο καθηγητής κ. Παναγιωτάκης και η Επίκουρος Καθηγήτρια κ. Ε. Κωσταρίδου είναι μέλη του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής, με 15-ετή ερευνητική συνεργασία σε θέματα ψηφιακής ανάλυση ιατρικής εικόνας, με έμφαση σε αυτοματοποιημένα συστήματα υποβήθησης διάγνωσης στην ιατρική απεικόνιση, καθώς και σε μοντελοποίηση απεικονιστικών συστημάτων με τεχνικές Monte Carlo. Η συνεργασία τους αυτή έχει οδηγήσει σε περίπου 40 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (ενδεικτικά: Medical Physics, Physics in Medicine and Biology, European Radiology, The British Journal of Radiology κ.λ.π), μεγάλο αριθμό εργασιών σε διεθνή συνέδρια, και συ-συγγραφή σε πέντε κεφάλεια ξενόγλωσσων βιβλίων, καθώς και συνεργασία σε πολλά ερευνητικά έργα των Προγραμμάτων «Κ. Καραθεοδωρή», «Πυθαγόρας I» και «Πυθαγόρας ΙΙ».

Ο καθηγητής κ. Παναγιωτάκης, ο καθηγητής κ. Ηλίας Παναγιωτόπουλος και η κ. Ε. Κωσταρίδου έχουν συνεργαστεί τα τελευταία 7 χρόνια σε θέματα ανάλυσης εικόνας οστεοαρθρίτιδας ισχύου. Η συνεργασία τους έχει οδηγήσει σε περίπου 15 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (ενδεικτικά: Computers in Biology and Medicine, Medical Engineering and Physics, The British Journal of Radiology κ.λ.π). Πρόσφατα, ο καθηγητής κ. Παναγιωτάκης, και ο Επίκουρος καθηγητής κ. Γ. Γκατζούνης έχουν συνεργασία σε θέματα ποσοτικοποίησης μυελοπάθειας αυχενικής μοίρας στη μαγνητικής τομογραφία.

Ο καθηγητής κ. Παναγιωτάκης, η κ. Επίκουρος Καθηγήτρια Ε. Κωσταρίδου και η Επίκουρος Καθηγήτρια Χ. Καλογεροπούλου έχουν δεκαετή ερευνητική συνεργασία σε θέματα ανάλυσης μαστογραφικής εικόνας και εικόνας υπολογιστικής τομογραφίας. Η συνεργασία αυτή έχει οδηγήσει σε 20 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (ενδεικτικά: European Radiology, The British Journal of Radiology κ.λ.π). Πρόσφατα, ο Αναπληρωτής καθηγητής Θ. Πέτσας, η Επίκουρος Καθηγήτρια Ε. Κωσταρίδου και η Επίκουρος Καθηγήτρια Χ. Καλογεροπούλου συνεργάζονται σε θέματα ποσοτικοποίησης και παρακολούθησης απεικόνισης διάμεσων νοσημάτων του πνεύμονα στην υπολογιστική τομογραφία.

Ο καθηγητής κ. Παναγιωτάκης, ο καθηγητής κ. Μανταγός και η Λέκτορας κ. Α Καρατζά έχουν 3-ετή συνεργασία σε θέματα βελτιστοποίησης ακτινογράφισης νεογνών με ταυτόχρονη μείωση δόσης. Η συνεργασία αυτή έχeι οδηγήσει σε 1 δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό (The British Journal of Radiology), ενώ πρόσφατα εγινε δεκτή από την Επιτροπή Ερευνών κοινή ερευνητική τους πρόταση στα πλαίσια του προγράμματος «Κ. Καραθεοδωρή».

Ο καθηγητής κ. Παναγιωτάκης, ο καθηγητής κ. Βασιλάκος, ο Επίκουρος καθηγητής κ. Δ. Αποστολόπουλος και η Επίκουρος Καθηγήτρια κ. Ε. Κωσταρίδου έχουν τριετή συνεργασία σε θέματα μείωσης θορύβου εικόνας υπολογιστικής τομογραφίας μονού φωτονίου. Η συνεργασία αυτή έχει οδηγήσει σε 1 δημοσίευση σε σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό (IEEE Instrumentation and Measurements), ενώ έχουν ήδη συνεργασθεί και σε ερευνητικό έργο του προγράμματος «Κ. Καραθεοδωρή» που έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Ο καθηγητής κ. Παναγιωτάκης και ο Αναπληρωτής καθηγητής κ. Δ. Καρδαμάκης έχουν πρόσφατη συνεργασία σε θέματα βελτιστοποίησης ακτινοθεραπευτικής διαδικασίας και έχουν συνεργασθεί σε κοινό ερευνητικό έργο που χρηματοδοτήθηκε από το ΚΕΣΥ, που έχει ολοκληρωθεί. Πρόσφατα, ο Αναπληρωτής καθηγητής κ. Δ. Καρδαμάκης, η Επίκουρος Καθηγήτρια Ε. Κωσταρίδου και η Επίκουρος Καθηγήτρια Χ. Καλογεροπούλου άρχισαν να συνεργάζονται σε θέματα ποσοτικοποίησης και παρακολούθησης απόκρισης θεραπείας οστικών μεταστάσεων στην υπολογιστική τομογραφία.

Τέλος, ο καθηγητής κ. Παναγιωτάκης και ο Αναπληρωτής καθηγητής Α. Βραδής έχουν συμμετάσχει σε τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές διδακτορικών διατριβών και αυτή την περίοδο προετοιμάζουν ερευνητική πρόταση σε θεματα ανιχνευτών ιατρικής εικόνας σε συνεργασία με ερευνητικό κέντρο της Γαλλίας.

ishal nasil gecer - kek oyunlari - hairstyles

Λίγα Λόγια για το Δίκτυο

Το Δίκτυο Έρευνας στην Ιατρική Φυσική Ακτινοβολιών δραστηριοποιείται κυρίως στους ιατρικούς τομείς της Ακτινοδιαγνωστικής, της Πυρηνικής Ιατρικής και της Ακτινοθεραπείας. Τα μέλη του έχουν πολύχρονη ερευνητική εμπειρία στους τομείς αυτούς και βασικός σκοπός είναι η συνέχιση και διεύρυνση της ερευνητικής συνεργασίας που γίνεται μεταξύ φυσικών επιστημόνων και κλινικών επιστημόνων.

Νέα και Ανακοινώσεις

6 Ιουλίου 2011, Divani Caravel Hotel, Athens
“Quality Assurance in Medical Imaging: New Trends and Challenges” Plenary Lecture by George Panayiotakis at the 4th IC-EPSMSO
Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε τηλεφωνικά είτε μέσω e-mail (mrpnetwork@upatras.gr).