Σκοπός

Σκοπός του Δικτύου είναι η συνέχιση αλλά και η διεύρυνση της ερευνητικής συνεργασίας που γίνεται μεταξύ φυσικών επιστημόνων και κλινικών επιστημόνων, που κάνουν χρήση ακτινοβολιών, ιοντιζουσών ή μη ιοντιζουσών, είτε για διαγνωστικούς, είτε για θεραπευτικούς σκοπούς, στην Ιατρική.

Ειδικότερα, στόχοι του Δικτύου είναι:

  • Η ανάπτυξη μεθόδων βελτιστοποίησης του απεικονιστικού αποτελέσματος σε εξετάσεις Ακτινοδιαγνωστικής και Πυρηνικής Ιατρικής με ταυτόχρονη μείωση της δόσης στον εξεταζόμενο.
  • Η συμβολή στην ανάπτυξη νέων μεθόδων απεικόνισης στην Ακτινοδιαγνωστική και στην Πυρηνική Ιατρική.
  • Η ανάπτυξη και βελτιστοποίηση μεθόδων ακτινοθεραπείας, με αξιοποίηση των νέων απεικονιστικών μεθόδων.
  • Η επεξεργασία και ανάλυση των Ιατρικών εικόνων που παράγονται από απεικονιστικά συστήματα με χρήση ιονιζουσών ή μη ιονιζουσών ακτινοβολιών.
  • Η ανάπτυξη αυτοματοποιημένων συστημάτων υποβοήθησης διάγνωσης στην Ιατρική Απεικόνιση.
ishal nasil gecer - kek oyunlari - hairstyles

Λίγα Λόγια για το Δίκτυο

Το Δίκτυο Έρευνας στην Ιατρική Φυσική Ακτινοβολιών δραστηριοποιείται κυρίως στους ιατρικούς τομείς της Ακτινοδιαγνωστικής, της Πυρηνικής Ιατρικής και της Ακτινοθεραπείας. Τα μέλη του έχουν πολύχρονη ερευνητική εμπειρία στους τομείς αυτούς και βασικός σκοπός είναι η συνέχιση και διεύρυνση της ερευνητικής συνεργασίας που γίνεται μεταξύ φυσικών επιστημόνων και κλινικών επιστημόνων.

Νέα και Ανακοινώσεις

6 Ιουλίου 2011, Divani Caravel Hotel, Athens
“Quality Assurance in Medical Imaging: New Trends and Challenges” Plenary Lecture by George Panayiotakis at the 4th IC-EPSMSO
Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε τηλεφωνικά είτε μέσω e-mail (mrpnetwork@upatras.gr).