Ερευνητική Ταυτότητα

Όλα τα άτομα του προτεινόμενου Δικτύου έχουν άμεση σχέση ή αξιοποιούν τις ακτινοβολίες στην Ιατρική, στα πλαίσια του ερευνητικού τους έργου. Ενδεικτικά:

Ο κ. Γ. Παναγιωτάκης και η ερευνητική του ομάδα ασχολούνται ερευνητικά με την Ιατρική Ακτινοφυσική και ειδικότερα τη μοντελοποίηση Ιατρικών απεικονιστικών συστημάτων με μεθόδους Monte Carlo, τη δοσιμετρία και ακτινοπροστασία ασθενούς και προσωπικού, ανιχνευτές εικόνας ακτίνων Χ, και θέματα διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου ποιότητας. Επιπλέον ασχολείται με θέματα ποιότητας και ανάλυσης ιατρικής εικόνας από απεικονιστικά συστήματα ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Στα πλαίσια αυτά έχει δημοσιεύσει 160 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, και μεγάλο αριθμό εργασιών σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων και σε διεθνή βιβλία.

ishal nasil gecer - kek oyunlari - hairstyles

Λίγα Λόγια για το Δίκτυο

Το Δίκτυο Έρευνας στην Ιατρική Φυσική Ακτινοβολιών δραστηριοποιείται κυρίως στους ιατρικούς τομείς της Ακτινοδιαγνωστικής, της Πυρηνικής Ιατρικής και της Ακτινοθεραπείας. Τα μέλη του έχουν πολύχρονη ερευνητική εμπειρία στους τομείς αυτούς και βασικός σκοπός είναι η συνέχιση και διεύρυνση της ερευνητικής συνεργασίας που γίνεται μεταξύ φυσικών επιστημόνων και κλινικών επιστημόνων.

Νέα και Ανακοινώσεις

6 Ιουλίου 2011, Divani Caravel Hotel, Athens
“Quality Assurance in Medical Imaging: New Trends and Challenges” Plenary Lecture by George Panayiotakis at the 4th IC-EPSMSO
Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε τηλεφωνικά είτε μέσω e-mail (mrpnetwork@upatras.gr).