Καλώς ήλθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του MRP

Το Δίκτυο Έρευνας στην Ιατρική Φυσική Ακτινοβολιών (Network for Research in Medical Radiation Physics) δραστηριοποιείται ερευνητικά στην επιστημονική περιοχή των ιατρικών εφαρμογών των ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών στη διάγνωση και θεραπεία.

Συντονιστής του Δικτύου, με ομόφωνη απόφαση των ιδρυματικών μελών του Δικτύου, θα είναι ο Καθηγητής του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής και Προιστάμενος-Επιστημονικός Υπεύθυνος της Μονάδας Ιατρικής Ακτινοφυσικής του Π.Γ.Ν.Π. κ. Γεώργιος Παναγιωτάκης.

Όπως δείχνει και ο τίτλος του Δικτύου, η θεματική περιοχή στην οποία θα δραστηριοποιηθεί είναι διεπιστημονική. Αυτό εξάλλου είναι απόρροια της όλο και πιο έντονης διείσδυσης της Φυσικής, της Πληροφορικής και της Τεχνολογίας στο χώρο της Ιατρικής. Οι ιατρικές ειδικότητες που κατεξοχήν έχουν όλο και περισσότερο τεχνολογικό χαρακτήρα είναι η Ακτινοδιαγνωστική, η Πυρηνική Ιατρική και η Ακτινοθεραπεία. Στους τομείς αυτούς θα δραστηριοποιηθεί κυρίως το Δίκτυο. Επισημαίνεται ότι και στις τρεις αυτές ειδικότητες ένα ιδιαίτερο ρόλο έχει η ιατρική εικόνα, είτε ως προιόν (έξοδος) όπως στην Ακτινοδιαγνωστική και στην Πυρηνική Ιατρική, είτε ως προυπόθεση (είσοδος), όπως στην περίπτωση της Ακτινοθεραπείας.

Η ιατρική εικόνα μπορεί να είναι αποτέλεσμα χρήσης ιοντοζουσών ακτινοβολιών (π.χ. ακτινογραφία, ψηφιακή ακτινογραφία, μαστογραφία, τομογραφία σπινθηρογράφημα κ.λ.π.) είτε αποτέλεσμα χρήσης μη ιοντοζουσών ακτινοβολιών (π.χ. υπερηχογράφημα, μαγνητική τομογραφία κ.λ.π.). Επομένως, είναι σημαντική η ανάγκη για ανάπτυξη μεθόδων ψηφιακής επεξεργασίας και ανάλυσης ιατρικής εικόνας καθώς και η ανάπτυξη μεθόδων υποβοηθούμενης διάγνωσης. Τέλος, σημαντικό είναι η ποσοτική και η κλινική αξιολόγηση των μεθόδων αυτών, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοποίησή τους στην κλινική πράξη.

Όλα τα μέλη του Δικτύου έχουν πολύχρονη ερευνητική εμπειρία στους προαναφερόμενους τομείς. Επομένως το Δίκτυο φιλοδοξεί, μέσα από τη συνεχή ανάπτυξη και δραστηριοποίησή του να αποτελέσει έναν πόλο έρευνας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Λίγα Λόγια για το Δίκτυο

Το Δίκτυο Έρευνας στην Ιατρική Φυσική Ακτινοβολιών δραστηριοποιείται κυρίως στους ιατρικούς τομείς της Ακτινοδιαγνωστικής, της Πυρηνικής Ιατρικής και της Ακτινοθεραπείας. Τα μέλη του έχουν πολύχρονη ερευνητική εμπειρία στους τομείς αυτούς και βασικός σκοπός είναι η συνέχιση και διεύρυνση της ερευνητικής συνεργασίας που γίνεται μεταξύ φυσικών επιστημόνων και κλινικών επιστημόνων.

Νέα και Ανακοινώσεις

6 Ιουλίου 2011, Divani Caravel Hotel, Athens
“Quality Assurance in Medical Imaging: New Trends and Challenges” Plenary Lecture by George Panayiotakis at the 4th IC-EPSMSO
Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε τηλεφωνικά είτε μέσω e-mail (mrpnetwork@upatras.gr).