Σύσταση

Το Δίκτυο συγκροτείται από μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Ιατρικής και Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Συγκεκριμένα:

  Τμήμα Ιατρικής - Μη ΚλινικοίΤμήμα Ιατρικής - Κλινικοί
  • Παναγιωτόπουλος Ηλίας, Καθηγητής Ορθοπαιδικής
  • Βασιλάκος Παύλος, Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής
  • Καρδαμάκης Δημήτριος, Αναπλ. Καθηγητής Ακτινοθεραπείας
  • Πέτσας Θεόδωρος, Αναπλ. Καθηγητής Ακτινολογίας
  • Καλογεροπούλου Χριστίνα, Επίκ. Καθηγήτρια Ακτινολογίας
  • Γκατζούνης Γεώργιος, Επίκ Καθηγητής Νευροχειρουργικής
  • Αποστολόπουλος Δημήτριος, Επίκ. Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής
  • Καρατζά Αγγελική, Λέκτορας Παιδιατρικής
  • Μανταγός Στέφανος, Καθηγητής Παιδιατρικής
  Τμήμα Φυσικής
  • Φωτόπουλος Σπύρος, Καθηγητής Ηλεκτρονικής
  • Οικονόμου Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής Ηλεκτρονικής
  • Βραδής Αλέξανδρος, Αναπλ. Καθηγητής Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
  Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
  • Μπερμπερίδης Κώστας, Καθηγητής Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών

  Τα παραπάνω μέλη ΔΕΠ ουσιαστικά αποτελούν τα ιδρυτικά μέλη του Δικτύου, καθώς στο μέλλον ενδέχεται να στελεχώσουν το Δίκτυο και νέα μέλη ΔΕΠ.

  Με ομόφωνη απόφαση των ιδρυτικών μελών του Δικτύου, ορίζεται Συντονιστής του Δικτύου ο καθηγητής κ. Γεώργιος Παναγιωτάκης. Το Δίκτυο θα διοικείται από 5μελες Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) που θα εκλέγεται από τη Γ.Σ. των μελών ΔΕΠ του Δικτύου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

  ishal nasil gecer - kek oyunlari - hairstyles

  Συνεργαζόμενοι Ερευνητές

  Το Δίκτυο επιπλέον συνεργάζεται με ερευνητές διακεκριμένους στο επιστημονικό τους πεδίο. Συγκεκριμένα:

  Λίγα Λόγια για το Δίκτυο

  Το Δίκτυο Έρευνας στην Ιατρική Φυσική Ακτινοβολιών δραστηριοποιείται κυρίως στους ιατρικούς τομείς της Ακτινοδιαγνωστικής, της Πυρηνικής Ιατρικής και της Ακτινοθεραπείας. Τα μέλη του έχουν πολύχρονη ερευνητική εμπειρία στους τομείς αυτούς και βασικός σκοπός είναι η συνέχιση και διεύρυνση της ερευνητικής συνεργασίας που γίνεται μεταξύ φυσικών επιστημόνων και κλινικών επιστημόνων.

  Νέα και Ανακοινώσεις

  6 Ιουλίου 2011, Divani Caravel Hotel, Athens
  “Quality Assurance in Medical Imaging: New Trends and Challenges” Plenary Lecture by George Panayiotakis at the 4th IC-EPSMSO
  Διαβάστε περισσότερα

  Επικοινωνία

  Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε τηλεφωνικά είτε μέσω e-mail (mrpnetwork@upatras.gr).