Ερευνητικές και Αναπτυξιακές Προοπτικές στο Πανεπιστήμιο και σε Εθνικό Επίπεδο

Η ερευνητική πορεία του Δικτύου αναμένεται να έχει θετικά αποτελέσματα για το Δίκτυο ως σύνολο, αλλά και για τις συμμετέχουσες ερευνητικές ομάδες ξεχωριστά, με τελικό αποτέλεσμα τη βελτίωση της θέσης και του κύρους του Πανεπιστημίου Πατρών στο διεθνή ερευνητικό χάρτη. Ταυτόχρονα η εισροή πόρων για την έρευνα, μέσω των ερευνητικών έργων που θα υλοποιούνται από το Δίκτυο, αναμένεται να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και μάλιστα για επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης, συμβάλλοντας έτσι στο πρόβλημα της υποαπασχόλησης αλλά και της ετεροαπασχόλησης των επιστημόνων που ταλανίζει το χώρο της Αχαΐας και γενικότερα της χώρας μας. Τέλος το Δίκτυο αναμένεται να συμβάλλει και στη δημιουργία θέσεων επιστημονικού προσωπικού και στις νοσοκομειακές μονάδες (δημόσιες και ιδιωτικές) αλλά και σε Διαγνωστικά Κέντρα της περιοχής μας αλλά και της χώρας μας γενικότερα.

Προοπτικές και Δυνατότητες για Διεθνή Συνεργασία

Οι ερευνητικές ομάδες που στελεχώνουν το Δίκτυο έχουν ήδη αναπτύξει σημαντικές διεθνείς συνεργασίες, είτε με ανταλλαγές μεταπτυχιακών φοιτητών, είτε σε ερευνητικό επίπεδο, μέσω κοινών ερευνητικών προγραμμάτων. Οι προοπτικές αυτές αναμένεται να αναβαθμισθούν και να διευρυνθούν καθώς το Δίκτυο θα συμβάλλει στην αυξημένη ανταγωνιστικότητα, άλλα και στη διεύρυνση των ερευνητικών ενδιαφερόντων των μελών του. Επομένως, αναμένεται η συμμετοχή του Δικτύου και των μελών του σε ακόμη μεγαλύτερο αριθμό εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων. Η αναμενόμενη αυτή διεύρυνση και αναβάθμιση των διεθνών συνεργασιών θα έχει σημαντικά επιστημονικά αλλά και οικονομικά οφέλη για το Πανεπιστήμιο μας αλλά και για την χώρα μας.

ishal nasil gecer - kek oyunlari - hairstyles

Λίγα Λόγια για το Δίκτυο

Το Δίκτυο Έρευνας στην Ιατρική Φυσική Ακτινοβολιών δραστηριοποιείται κυρίως στους ιατρικούς τομείς της Ακτινοδιαγνωστικής, της Πυρηνικής Ιατρικής και της Ακτινοθεραπείας. Τα μέλη του έχουν πολύχρονη ερευνητική εμπειρία στους τομείς αυτούς και βασικός σκοπός είναι η συνέχιση και διεύρυνση της ερευνητικής συνεργασίας που γίνεται μεταξύ φυσικών επιστημόνων και κλινικών επιστημόνων.

Νέα και Ανακοινώσεις

6 Ιουλίου 2011, Divani Caravel Hotel, Athens
“Quality Assurance in Medical Imaging: New Trends and Challenges” Plenary Lecture by George Panayiotakis at the 4th IC-EPSMSO
Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε τηλεφωνικά είτε μέσω e-mail (mrpnetwork@upatras.gr).