Έργα

Όλα τα μέλη του δικτύου είχαν και έχουν συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό έργων. Πολλά από τα έργα αυτά έχουν οδηγήσει σε αποτελέσματα που ήδη χρησιμοποιούνται από την επιστημονική κοινότητα ή από νοσοκομεία, με σημάντικά οφέλη για το κοινωνικό σύνολο.

Ειδικότερα, ο καθηγητής κ. Παναγιωτάκης είχε ή έχει συμμετοχή ως επιστημονικά υπεύθυνος ή κύριος ερευνητής σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών έργων (βλ. βιογραφικό).

Αξιοσημείωτο είναι ότι στη Μονάδα Μαστού του Εργαστηρίου Ακτινολογίας του ΠΓΝΠ εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια: Πρώτον, η τεχνική μαστογραφικής απεικόνισης με χρήση ανατομικού φίλτρου. Η τεχνική αυτή βελτιώνει την απεικόνιση της περιφέρειας του μαστού (δέρμα, υποδόριο λίπος, σύνδεσμοι Cooper κ.λ.π ), ενώ ταυτόχρονα εξαλείφει την ανάγκη επανάληψης της μαστογραφικής λήψης με προφανές κέρδος στη μείωση δόσης στο μαστό. Δεύτερον, στην ίδια Μονάδα αξοποιείται σύστημα ψηφιακής ανάλυσης μαστογραφικής εικόνας, με στόχο την ψηφιακή ανάδειξη αλλοιώσεων με προφανή οφέλη στην εγκαιρη διάγνωση καρκίνου του μαστού.

Επίσης, δημοσιεύσεις της ερευνητικής ομάδας στα ανωτέρω θέματα έχουν γίνει αναφορά σε αμερικανικές πατέντες, καθώς και στο λογισμικό ψηφιακής παρουσίασης μαστογραφικής εικόνας συστημάτων CR (Computed Radiography) Musica (Agfa).

ishal nasil gecer - kek oyunlari - hairstyles

Λίγα Λόγια για το Δίκτυο

Το Δίκτυο Έρευνας στην Ιατρική Φυσική Ακτινοβολιών δραστηριοποιείται κυρίως στους ιατρικούς τομείς της Ακτινοδιαγνωστικής, της Πυρηνικής Ιατρικής και της Ακτινοθεραπείας. Τα μέλη του έχουν πολύχρονη ερευνητική εμπειρία στους τομείς αυτούς και βασικός σκοπός είναι η συνέχιση και διεύρυνση της ερευνητικής συνεργασίας που γίνεται μεταξύ φυσικών επιστημόνων και κλινικών επιστημόνων.

Νέα και Ανακοινώσεις

6 Ιουλίου 2011, Divani Caravel Hotel, Athens
“Quality Assurance in Medical Imaging: New Trends and Challenges” Plenary Lecture by George Panayiotakis at the 4th IC-EPSMSO
Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε τηλεφωνικά είτε μέσω e-mail (mrpnetwork@upatras.gr).